adaptivna obrada signala


adaptivna obrada signala
• adaptive signal processing

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.